ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 13.00-17.00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
- Μονήρες εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη/μοσχεύματα/μεμβράνες
- Μεταβατική αποκατάσταση μονήρους εμφυτεύματος στην αισθητική ζώνη

Α’ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ

Στόχοι

1. Επίδειξη άμεσης κατασκευής μεταβατικής αποκατάστασης επί εμφυτεύματος ΒoneLevel
2. Επίδειξη κατασκευής εξατομικευμένου άξονα αποτύπωσης
3. Κατασκευή από τους συμμετέχοντες εξατομικευμένου άξονα αποτύπωσης

Σε μονήρεις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις στην αισθητική ζώνη, η απόσταση ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία είναι πολύ μικρή και μπορεί να επηρεασθεί από λεπτομέρειες που πολλές φορές «κάνουν τη διαφορά».

Ένα φυσιολογικό προφίλ ανάδυσης μιας επιεμφυτευματικής αποκατάστασης στην αισθητική ζώνη παίζει σίγουρα κυρίαρχο ρόλο στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού αισθητικού αποτελέσματος.

Η μεταβατική αποκατάσταση συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Στο εν λόγω πρακτικό σεμινάριο θα γίνει επίδειξη κατασκευής μιας άμεσης μεταβατικής αποκατάστασης επί εμφυτεύματος τύπου BoneLevel. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η τεχνική κατασκευής εξατομικευμένου άξονα αποτύπωσης με τη βοήθεια του οποίου θα «μεταφερθεί» στο εργαστήριο η μορφολογία των περιεμφυτευματικών ιστών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με τη βοήθεια της μεταβατικής μας αποκατάστασης.

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν και στη συνέχεια θα κληθούν να κατασκευάσουν ο καθένας το δικό του εξατομικευμένο άξονα αποτύπωσης.

Εκπαιδευτής
Ευστράτιος Κωνσταντουλάκης, Προσθετολόγος

Β’ ΜΕΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Στόχος του κλινικού φροντιστηρίου θα είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις επιλογές που προσφέρει το σύστημα εμφυτευμάτων της εταιρείας Straumann.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργικού πρακτικού σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή παρουσίαση περιστατικού τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην πρόσθια αισθητική ζώνη ως εισαγωγή και κατόπιν θα προχωρήσουμε σε επίδειξη τοποθέτησης 2 εμφυτευμάτων Straumann σε ειδικά πλαστικά εκμαγεία υψηλής ποιότητας.

Θα τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα Bone Level στην πρόσθια αισθητική ζώνη σε μετεξακτικό φατνίο αλλά και ανάπλαση οστού σε περιοχή λεπτής ακρολοφίας με χρήση οστικού μοσχεύματος, μεμβράνης και καρφίδες.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα Tissue Level στην οπίσθια περιοχή.

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να επαναλάβουν τα παραπάνω στα δικά τους ατομικά εκμαγεία.

Εκπαιδευτής
Νικόλαος Χριστοδουλίδης, Περιοδοντολόγος

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 120 ευρώ