ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 10.00-13.00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Guided Biofilm Therapy (Καθοδηγούμενη Αντιμετώπιση του Μικροβιακού Φορτίου)

Περιεχόμενο

Η κλινικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη δυσκολία επίτευξης αποτελεσματικής φάσης ελέγχου της φλεγμονής (μη χειρουργική θεραπεία) αλλά και η αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης και αντιμετώπισης της περιεμφυτευματίτιδας, αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται ο κλινικός να αντιμετωπίσει στην καθημερινή άσκηση της Περιοδοντολογίας.

Η Ελβετική Ακαδημία Οδοντιατρικής SWISS DENTAL ACADEMY έχει σχετικά πρόσφατα προτείνει ένα νέο πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση του μικροβιακού φορτίου κατά τη φάση ελέγχου της φλεγμονής, στην ενεργό περιοδοντική θεραπεία, αλλά και κατά τη φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. Το επιστημονικό υπόβαθρο της προσέγγισης αυτής η οποία ονομάζεται Καθοδηγούμενη Αντιμετώπιση του Μικροβιακού Φορτίου, στηρίζεται στις τεκμηριωμένες συστάσεις του 11ου European Workshop on Periodontology της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας και αποτελεί μια συστηματική και μεθοδική αλληλουχία παρεμβάσεων για την εξάλειψη της οδοντικής πλάκας, αλλά και της υπερουλικής και υποουλικής τρυγίας.

Στο Κλινικό φροντιστήριο και στην πρακτική άσκηση η οποία θα ακολουθήσει, συνολικής διάρκειας 3 ωρών, θα αναλυθούν κλινικά θέματα στον τομέα της Περιοδοντολογίας που απασχολούν τον Οδοντίατρο στην καθημερινή πράξη.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ( 2 ΏΡΕΣ)

1. Η κλινική σημασία της φάσης ελέγχου της φλεγμονής
2. Εργαλεία – συσκευές υπερήχων. Τεχνικές χρήσης.
Έχουν όλα την ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια
ασφάλεια;
3. Πρωτόκολλο GBT. Χρήση Airflow®, Perioflow® και Piezon®.
Κλινικά «tips» και πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μεθόδους.
4. Πεδία εφαρμογής GBT:
> Θεραπεία Περιοδοντίτιδας
> Θεραπεία Περιεμφυτευματικής Βλεννογονίτιδας
> Θεραπεία Περιεμφυτευματίτιδας
> Διατήρηση Θεραπευτικού Αποτελέσματος (Recall)
5. Επιστημονικά και κλινικά δεδομένα

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ( 1 ΏΡΑ)

1. Προβολή video
2. Ζωντανή επίδειξη
3. Πρακτική άσκηση

 

ΣΤΟΧΟΣ

Μέσα από μία επαγωγική παράθεση επιστημονικής γνώσης και πληροφοριών και με επιστέγασμα την πολυετή κλινική εμπειρία των ομιλητών, θα δοθεί η δυνατότητα στον συμμετέχοντα, να ενημερωθεί για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στην Περιοδοντολογία, να ενσωματώσει τις δυνατότητες που του προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και το πρωτόκολλο «GUIDED BIOFILM THERAPY» στην καθημερινή εργασία του, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών του και να αυξήσει την παραγωγικότητα του Οδοντιατρείου του.

Διδάσκοντες-Εκπαιδευτές
Ιωάννης Φουρμούζης, Επίκ. Καθηγητής Περιοδοντολογίας ΕΚΠΑ
Ιωάννης Καρούσης Αναπλ. Καθηγητής Περιοδοντολογίας ΕΚΠΑ

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80 ευρώ