ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 17.00-19.00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - Laser τεχνολογία και νέες τεχνικές που βελτιώνουν τις κλινικές μας δυνατότητες

Εισηγητές-Εκπαιδευτές
Ιωάννης Καρούσης,
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αντώνης Καλλής,
Οδοντίατρος, Msc Laser in Dentistry

Περίληψη

Laser τεχνολογία και νέες τεχνικές που βελτιώνουν τις κλινικές μας δυνατότητες.

Τα Laser ως κύριο εργαλείο της καθημερινής πράξης έχουν συμβάλει στην επέκταση των ορίων της σύγχρονης οδοντιατρικής. Η μείωση των μικροβίων, η επιλεκτική αποκοπή σκληρών ιστών, η ταχεία επούλωση είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα που βοήθησαν στην προώθηση της ελάχιστα επεμβατικής οδοντιατρικής.

Το κλινικό φροντιστήριο έχει σκοπό την κατανόηση των σωστών παραμέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των laser που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική.

Θα γίνει παρουσίαση των διαφόρων μηκών κύματος για χρήση σε σκληρούς και μαλακούς ιστούς, παρασκευή κοιλοτήτων, αποκοπή οστού, εκτομές μαλακών ιστών (χαλινεκτομή, ουλοπλαστική) κ.α. Επίδειξη των δυνατοτήτων των διοδικών laser για αποκοπή μαλακών ιστών, θεραπείες περιοδοντίτιδας και επίδειξη φωτοθερμικής θεραπείας ως μια εναλλακτική καινοτόμος θεραπεία στη περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα. Επίδειξη του Er:YAG Laser για παρασκευή κοιλοτήτων όλων των ομάδων χρησιμοποιώντας διάφορες παραμέτρους της ακτίνας laser για την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των χαρακτηριστικών μιας ακτίνας στην αλληλεπίδραση laser-ιστών.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία επίλυσης ερωτημάτων και συζήτησης επάνω στη προσέγγιση των παραπάνω εφαρμογών.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80 ευρώ