Νίκος Μακρής

DDS, MSc(DMFR), PhD

Το 1998 αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2005 λαμβάνει τον μεταπτυχιακό του τίτλο με εξειδίκευση στη Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2014 ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Το χρονικό διάστημα από το 2005 μέχρι και σήμερα, συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών στη Κλινική της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συμμετέχει ως εκπαιδευτής από το 2008 έως και σήμερα, στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στα εμφυτεύματα που διοργανώνει σε ετήσια βάση η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στις δραστηριότητες της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας.
Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής – εκπαιδευτής σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών ομιλιών και σεμιναρίων. Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Γλυφάδα με αποκλειστική ενασχόληση την Οδοντική και Στοματογναθοπροσωπική Ακτινολογία.